Οι υπηρεσίες κλιματισμού που παρέχονται από την NRG Α.ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του έργου που αφορά τον κλιματισμό - εξαερισμό το οποίο θα μας αναθέσετε. Η μελέτη και υλποποίηση αφορά τον επιτόποιο έλεγχο και λήψη όλων των παραμέτρων του χώρου σας, η πρότασή μας,η πώληση του τύπου κλιματιστικού που θα επιλέξετε, η εγακτάστασή του με προεγκατάσταση σωληνώσεων ή μη.

Επιπλέον μετά την εφαρμογή του έργου κλιματισμού αναλαμβάνουμε αφού μας το ζητήσετε την συντήρηση των κλιματιστικών σας η οποία περιλαμβανει τις εξής εργασίες:
- Καθαρισμός φίλτρων αέρα.
- Χημικός και αντιβακτιριδιακός καθαρισμός.
- Καθαρισμός αποχέτευσης.
- Έλεγχος πληρότητας ψυκτικού.

Η συντήρηση των κλιματιστικών σας πρέπει να γίνεται μια φορά τον χρόνο δίοτι:
- Διατηρείτε καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο σας.
- Εξοικονομείτε ενέργεια .
- Αυξάνεται η διάρκεια ζωής των κλίματιστικών σας.

Η NRG Α.ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ γνωρίζει να συντηρεί τον εξοπλισμό σας,ετσί ώστε να παρέχει την άψογη λειτουργία του για πολλά χρόνια.